MGF – 50/25 PRIME X – Kompresor

3,000.00

Super tihi kompresor bez ulja, maksimalni pritisak 10 bara, FAD na 8 bara 180 l/min, kapacitet rezervoara 40 l, sa membranskim sušačem vazduha, može da obezbijedi vrijednost tačke rose do -20°C. Ovaj kompresor je razvijen da obezbijedi do 180 l/min na 8 bara pri 100% radnom ciklusu (kontinuirano).