W&H – Lisa autoklav

6,000.00

Lisa je trenutno jedan od najmodernijih autoklava. U skladu sa savremenim trendovima digitalizacije, ovaj aparat nudi mnoštvo mogućnosti za kontrolisanje ciklusa sterilizacije a samim tim i osigurava visok nivo bezbijednosti i higijene u ordinaciji.

Prednosti:

  • EliSense – preko LED displeja korisnik dobija informacije vezane za status ciklusa sterilizacije, temperaturu i ostale parametre značajne za optimalan tok rada
  • EliTrace – po prvi put proces sterilizacije svakog posebnog instrumenta može biti zabilježen, sačuvan i po potrebi, pregledan – i to bez dodatnog softvera ili kompjutera
  • Eco Dry + – omogućava da se proces sterilizacije prilagodi količini instrumenata koji se sterilišu
    funkcionalan i ergonomski dizajn

Tehnički podaci:

  • Napajanje: 200/ 240 V , 50/60 Hz
  • Potrošnja: 2 – 2,4 kW
  • Spoljne dimenzije: 465 x 452 x 634 mm
  • Težina: 46 /47,5 kg
  • Zapremine komore: 17 / 22 l

Opis