Ultradent – Ultrapack Packer Regular – Fisher instrumenti

45.00

Ovi posebno dizajnirani pakeri olakšavaju pakovanje Ultrapak  pletenog gajtana. Njihove tanke ivice i fini nazubljeni udubljenja upadaju u vrpcu, sprečavajući njeno skliznuće i smanjujući rizik od rezanja gingivalnog nastavka.

45° za rukovanje: Naši najpopularniji pakeri, sa glavama pod uglom od 45° prema ručki i tri strane za pakovanje. Kružno pakovanje preparata može se završiti bez potrebe da se instrument okreće s kraja na kraj. Koristite mali paker na donjim prednjim i gornjim bočnim sjekutićima.

90° i paralelno sa ručkom: Iste veličine i trostrane glave kao i paker od 45° za rukovanje, osim što je jedna glava u liniji sa drškom, a druga pod pravim uglom u odnosu na dršku.