Tabeo – Peći za siterovanje cirkona

CIJENA NA UPIT

PREUZMITE KATALOG

TABEO – optimalan rezultat cijene i performansi

Varijante modela serije TABEO su idealne za upotrebu ili za dopunu manjih CAD/CAM sistema ili za proširenje postojećih peći za sinterovanje.

Njihovi odgovarajući kapaciteti variraju od jedne posude za sinterovanje Ø= 100mm do tri sinterovane posude Ø= 120mm. Vaš program sinterovanja se lako može unijeti i pohraniti u programski kontroler koji je prilagođen za TABEO seriju. Unaprijed postavljeni servisni programi podržavaju vas prilikom jednostavnog održavanja i čišćenja sistema grijanja.

TABEO Vam nudi mogućnost da odlučite da li ćete koristiti sisteme grijanja sa grejnim elementima od MoSi2 ili SiC. Oba sistema su dizajnirana za konvencionalno dugotrajno sinterovanje. Grijači od molibden disilicida (MoSi2) nude maksimalnu temperaturu peći od 1650°C. Uz unaprijed definisane servisne programe, kontaminacije na grijaćim elementima mogu se regenerisati.

Zbog svojih fizičkih svojstava, grijaći elementi od silicijum karbida (SiC) nude maksimalnu temperaturu peći od 1550°C. SiC grijaći elementi ne moraju se regenerisati servisnim programom.

Opis

Tehničke informacije
TABEO-1/M/ZIRKON-100
TABEO-2/M/ZIRKON-120
TABEO-1/S/ZIRKON-100
TABEO-2/S/ZIRKON-120
Snaga max.
1500 W
1800 W
1700 W
2000 W
Opseg napona / frekvencija
220-240 V / 50-60 Hz
200-240 V / 50-60 Hz
200-240 V / 50-60 Hz
200-240 V / 50-60 Hz
Težina
55 kg
80 kg
60 kg
85 kg
Dimenzije Š/D/V
400/400/600 mm
480/460/680 mm
400/400/600 mm
480/460/680 mm
Sposobnost procesa
Max. temperatura
Grijaći elementi
Broj grijaćih elemenata
4
4
4
4
Visina grejne komore
42 mm
92 mm
42 mm
92 mm
Max. kapacitet grejne komore

100/30 mm

120/30 mm

100/30 mm

120/30 mm