Hyperion X5 3D/2D

CIJENA NA UPIT

Hyperion X5 3D/2D je kompaktan uređaj, vrlo visokih perfomansi i kvaliteta snimaka, kao i 3D rekonstrukcija, jednostavan za korišćenje i cjenovno povoljan. Pogodan je za sve dijagnostičke potrebe u stomatologiji, pametnog kolimatora, 3D CONE BEAM multi-fokalne tehnologije najvišeg standarda u stomatologiji, sa najmanjim dozama zračenja. 3D tehnologija daje vrhunsku rezoluciju snimaka od 80um a polje 3D snimaka možete birati od 6x6cm do maksimalnih 10x10cm.    

Hyperion 3D/2D daje ortopantomografske radiološke snimke maksilofacijalnog regiona i omogućava Vam dijagnostički pregled zuba, alveolarnih oblasti i struktura u usnoj duplji. Takođe Vam omogućava dijagnostiku maksilofacijalne regije, strukture oralnih šupljina i pojedinih kostiju lobanje.
Hyperion 3D/2D sistem Vam omogućava tomografska radiografisanja dobijanjem rendgenske slike iz niza rotirajućih sekvenci i rekonstrukcijom trodimenzionalnog volumena tkiva, omogućavajući prikaz volumena tkiva poznat kao CBCT.
Hyperion X5 je digitalni 2D i 3D rendgen uređaj pogodan za eksperte, kao i za ljekare koji se prvi put susreću sa rendgen aparatom. Jednostavan i intuitivan način upotrebe, potpuno automatizovan omogućava maksimalan kvalitet snimaka pomoću detektora X-zraka i stalnog izvora X-zraka, sa napajanjem i generatorom visokog napona i visoke frekvencije, poslednje generacije. Slika se u realnom vrlo kratkom vremenu prenosi u računar.

Hyperion X5 omogućava dobijanje 2D projekcije kroz 22 programa:
– Standardnu ili ortopantomografsku sliku za pedijatrijske pacijente (PAN);
– Kompletnu panoramsku ili odabrani kvadrant parcijalno (DENT);
– Frontalne i bočne slike maksilarnih sinusa (SIN);
– Profilnu i postero-anteriorne slike temporo-mandibularnog zgloba (TMJ) iz različitih uglova.

Hyperion X5 omogućava dobijanje 3D rekonstrukcije kod odraslih, kao i djece, u normalnoj i ili u HD rezoluciji, sa standardnim ili smanjenim dozama zračenja, kao i brzim programima za pacijente sa posebnim potrebama, u sledećem:
– Endodoncija;
– Parodontologija;
– Protetika;
– Functionalna diagnostika i planiranje terapije kraniomandibularnih disfunkcija;
– Oralna hirurgija;
– Implantologija;
– Maxilofacijalna hirurgija;
– Ortodoncija;