Copal – F 15ml „Prevest Denpro Limited“

7.00

Zaštitni lak na bazi Copal smole za izolaciju izloženog dentina i obezbjeđivanje termičke barijere.